Slide 1

EED - Direktiva o energetski učinkovitosti

– Merilniki toplote, tople vode in delilniki toplote, ki bodo nameščeni po 25. oktobru 2020, morajo imeti možnost daljinskega odčitavanja.

– Od 25. oktobra 2020 je potrebno vsak posamezen merilnik odčitati vsaj dvakrat letno, uporabniki pa morajo prejemati podatke o porabi z isto frekvenco.

– Od 1. januarja 2022 je potrebno merilnike, ki so že opremljeni s funkcijo daljinskega odčitavanja, odčitavati mesečno, uporabniki pa morajo hkrati prejemati podatke o porabi.

– Do 1. januarja 2027 mora biti mogoče vse merilnike odčitavati na daljavo. Zato je treba merilnike, ki se jih ne da odčitavati daljinsko, zamenjati najpozneje do 31. decembra 2026.

Slide 2

OMS - Odprt sistem

Odčitavanja/obračun lahko izvaja široka mreža partnerjev. Naši delilniki toplote so del odprtega sistema, ki omogoča, da odčitavanje izvaja kateri koli iz široke mreže partnerjev. Tako je večja verjetnost za boljše pogoje, v primeru nezadovoljstva pa je zamenjava enostavnejša. Vsi merilniki v naši ponudi (toplotni števci, delilniki, vodomeri) so tudi v skladu z OMS – »Open metering system«, edino opredelitvijo sistema v Evropi, ki integrira vse medije (elektrika, plin, toplota, voda) v en sistem. Razvila ga je industrija, da bi zagotovila komunikacijski standard, ki je odporen na prihodnost, in interoperabilnost med vsemi merilniki.

previous arrow
next arrow